saferinternet.cz / BAW 2012

Bullying Awareness Week 2012

„Každý má právo být respektován a zodpovědnost respektovat ostatní“

Národní centrum bezpečnějšího internetu se připojuje k mezinárodní kampani s názvem „Bullying Awarness Week“, která proběhne v týdnu od 12. do 17. listopadu 2012. Jde o informační kampaň, která se zaměřuje především na osvětu a zlepšení informovanosti u nejvíce dotčené cílové skupiny uživatelů internetu projevy kyberšikany a jejími následky. Ke kampani se připojují školy, ministerstva školství, univerzity, organizace z komerční sféry, zástupci politické reprezentace, média a organizace bojující proti kyberšikaně.

Bullying Awareness Week je výroční kampaň, jejímž cílem je ukázat dětem jejich možnosti a sílu se šikaně vzepřít a udělat cokoliv proti jejím projevům a dopadům. Motto kampaně „Obstůj proti šikaně“ je pro každoroční kampaň stejné už více než deset let. Hlavní sdělení kampaně pochází od svědků kyberšikany, dětí, které byly projevům kyberšikany vystaveny, ale nemohly udělat nic pro její zastavení.

Na základě výzkumů uznávaných kanadských odborníků v této oblasti, Debry Pepler a Wendy Craig je jednoznačné, že 85 % projevů kyberšikany probíhá během času, který tráví vrstevníci společně bez přítomnosti dospělých. Dále bylo prokázáno, že kyberšikana přímo ovlivňuje 15 % těch, kdo mohou být obětmi anebo agresory, takže je potřeba velmi intenzivně pracovat na změně postoje 85 % jedinců, kteří mohou být aktivními podporovateli kyberšikany anebo součástí mlčící většiny. Snaha kampaně je změnit tuto normu, protože právě mlčení přihlížejících může umocňovat intenzitu kyberšikany a její dopad.

Co bychom tedy proti kyberšikaně mohli dělat

Kde tedy můžeme hledat řešení popsaného problému? Naše současnost se často označuje termínem „Instant Age“, což prakticky vyjadřuje rychlý a snadný styl života a snahu o rychlou a jednoduchou nápravu chyb, kterých se můžeme dopustit. Jenže právě v případě šikany rozhodně nelze hledat rychlá řešení, žádná taková totiž neexistují. Šikana je ve své podstatě vztahový problém. Jde o projevy chování za škodlivého použití moci a ovládání druhých. Zdravé mezilidské vztahy se nějakou dobu vyvíjí, musí se rozvíjet a udržovat. Nezdravé mezilidské vztahy potřebují čas na opravu, a právě v jejich případě se rozhodně nejedná o žádná rychlá řešení. Velmi to souvisí s výchovou dětí a mladé generace, takže svou významnou úlohu v té souvislosti hrají rodiče, učitelé, koučové, komunitní dobrovolníci, kolegové na pracovišti, zástupci vlády. Abyste byli aktivní v oblasti řešení problematiky kyberšikany, nemusíte mít vysokoškolský diplom z oboru psychologie.

Mnoho nástrojů o kyberšikaně můžete najít na webových stránkách http://www.bullyingawarenessweek.org/, které jsou přímo určeny kampani.

Pokud zjistíme, že naše děti jsou šikanovány, musíme bojovat proti úzkosti a panice, které toto zjištění provází. Specialisté na výzkum mozku přišli s objevem, že lidský mozek (a zvláště u dětí) projde biochemickými změnami, což prakticky znemožní účinné řešení kyberšikany. Takovou situaci bychom ovšem měli zvládat, abychom mohli účinně pomoci našim dětem ve stresových situacích.

O mozkových procesech, které probíhají při vystavení šikaně, hovoří Dr. Jean Clinton (En).

Kalendář událostí

« »
po út st čt so ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Bezpečně-online

Dolní navigace