saferinternet.cz / Akademie / Projekty / Praha bezpečně online / 2012 / Klíčové aktivity

Stručný popis klíčových aktivit projektu

1. Odborná příprava profesionálů

Projekt prohlubuje základní orientaci profesionálů získanou v pilotním projektu. Zajistí specializované vzdělávání na míru potřebám jednotlivých profesních skupin. V rámci projektu proběhnou tři vzdělá- vací programy. Projekt realizuje specializační samostatnou odbornou přípravu pro skupiny:

  • pracovníků prevence Policie, pracovníků Probační a mediační služby Praha, koordinátorů prevence kriminality (80),
  • pedagogických pracovníků a pracovníků prevence ZŠ, SŠ na území hl. m. Prahy (80),
  • pracovníků pedagogicko-psychologických poraden, sociálních pracovníků (60).

Projekt podpoří 220 pražských odborníků. Specializované vzdělávání vychází z podnětů a potřeb jednotlivých profesních skupin, získaných v rámci realizace úvodních seminářů pilotního projektu.
Projekt umožní profesionálům sdílet nejnovější poznatky v rámci konference projektu Praha bezpečně online: prevence, řešení a právní souvislosti.

2. Školní program prevence elektronického násilí

Projekt realizuje pilotní Školní program prevence elektronického násilí na čtyřech vybraných pražských základních školách. Program zahrne primární prevenci specifickou pro žáky, tvorbu školní strategie prevence kyberšikany a školního krizového scénáře pro první pomoc při výskytu školní šikany spojené s kyberšikanou, seminář pro rodiče žáků. Školy obdrží metodický materiál prevence elektronické kriminality a násilí, výukové a přehledové listy pro přímou práci s žáky.

3. Osvětová a informační kampaň na území hl. města Prahy

Projekt zvýší povědomí pražské veřejnosti o rizicích spojených s užíváním internetu a nástrojích ochrany a pomoci prostřednictvím osvětové kampaně Praha bezpečně online 2012. Kampaň je určena zejména rodičovské veřejnosti. Kampaň upozorní na rizika a nové sociálně patologické fenomény spojené s internetem. Kampaň poskytne veřejnosti:

  • informace, jaká rizika hrozí při práci s internetem,
  • informace, jak je možné se účinně chránit,
  • informace, kam se obrátit pro pomoc.

Cílové skupiny projektu:

1. odborníci prevence kriminality a rizikových jevů a primárního vzdělávání:

  • pracovníci prevence Policie a pracovníci Probační a mediační služby Praha,
  • koordinátoři prevence kriminality pražských městských částí,
  • pedagogičtí pracovníci a pracovníci prevence ZŠ, SŠ na území hl. m. Prahy,
  • pracovníci PPP, sociální pracovníci.

2. děti a mladiství,
3. pražská veřejnost.

Kalendář událostí

« »
po út st čt so ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Dolní navigace