Logo SIDStačil letmý pohled do kalendáře a bylo jasno. Letošní soutěž, související s tématem Dne bezpečnějšího internetu 2012, je minulostí a v tuto chvíli je naší milou povinností vyhlásit její výsledky. V Národním centru bezpečnějšího internetu se do termínu uzávěrky sešlo celkem 29 přihlášek do naší soutěže, jejímž cílem bylo uspořádat jakoukoliv osvětově-informační aktivitu, související s tématem letošního SID 2012, kterým bylo propojování generací, vzájemné sdílení informací a společné objevování světa online.