saferinternet.cz / Akademie / Projekty / Pardubický kraj - Škola bezpečně online / Pozvánka - Škola bezpečně online

Pozvánka - Škola bezpečně online

Vážení kolegové,

srdečně Vás zveme k účasti v komplexním vzdělávacím programu pro pedagogické pracovníky Výchova k bezpečnému a etickému užívání internetu na ZŠ a SŠ.


školaVzdělávací program probíhá v rámci realizace projektu ESF OP VK ŠKOLA BEZPEČNĚ ONLINE: Zvýšení kvality vzdělávání v oblasti bezpečného užívání internetu v Pardubickém kraji. Partnerem a odborným garantem projektu je NÁRODNÍ CENTRUM BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU, specializované pracoviště pro prevenci a řešení sociálně patologických jevů spojených s užíváním internetu.

Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Pardubického kraje, zejména učitelům ICT, školním metodikům prevence rizikového chování, výchovným poradcům a učitelům humanitních předmětů.


Ve vzdělávacím programu získáte nové znalosti v oblastech ochrany dětských uživatelů internetu:

  • kyberšikana a školní šikana a jak ji řešit
  • kyberšikana namířená vůči učiteli a jak ji řešit,
  • řešení krizových situací spojených s elektronickým násilím ve školách,
  • kybergrooming a zneužívání dětí prostřednictvím online komunikace,
  • nezákonný a škodlivý obsah na internetu,
  • sociální sítě (Facebook) a jejich rizika,
  • závislosti na online komunikaci,
  • ochrana osobních údajů,
  • autorská práva a jejich porušování,
  • právní postavení školy a pedagogů při řešení elektronického násilí.


V rámci kurzu si pod vedením lektora vytvoříte konkrétní školní projekt či modelovou lekci na
vybrané téma online bezpečnosti či školní strategii prevence rizikových jevů spojených s užíváním internetu.

POZOR! PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ:
Účastník kurzu - autor nejlepšího školního projektu získá LCD televizor Panasonic pro vlastní potřeby!


V projektu dále získáte:

1. metodické materiály pro výuku dílčích témat problematiky (Kyberšikana, Kybergrooming, Ochrana osobních údajů a osobnosti, Autorská práva a škola a další)

2. pracovní listy pro přímou práci s žáky,

3. výukové materiály,
4.didaktické DVD pro přímou práci s žáky s pěti původními filmy,
5.certifikát o absolvování programu,
čestný titul „pedagog online bezpečnosti“.


Časová dotace kurzu je 40 vyučovacích hodin. Kurz zahrne:
1. dvoudenní akreditovaný kurz Bezpečný internet,
2. dvoudenní praktickou přípravu projektových dní pro školy účastníků projektu,
3. přednášky/stáže zajišťované pracovníky specializovaných pracovišť bezpečného internetu.


Cena kurzu:
Vzhledem k podpoře projektu z ESF bude pro pedagogické pracovníky účast ve vzdělávacím programu BEZPLATNÁ. Projekt realizuje Střední škola elektrotechnická a strojní v Pardubicích.

Místo konání:
Vzdělávací program proběhne v nově vzniklém Kabinetu online bezpečnosti, SOŠEaS a SOU Pardubice, Do Nového 1131, 530 03 Pardubice.

Termín kurzů:
Kurzy probíhají v období únor - listopad 2012. Konkrétní termíny najdete na našich webových stránkách od 24. ledna 2012.

Registrace do kurzu:
Přihlášku naleznete v příloze. Přihlášku prosím zašlete v tištěné verzi na adresu školy SOŠEaS a SOU Pardubice Do Nového 1131, Pardubice 530 03. Na obálku prosím vyznačte „ŠKOLA BEZPEČNĚ ONLINE“. V elektronické verzi přihlášku posílejte na e-mailovou adresu sedlacek@elestr.cz. Pro další informace nás prosím kontaktujte na tel. čísle 464 647 127.

Budeme se těšit na Vaši účast.
S přátelským pozdravem

Ing. Jiří Huráň
Ředitel školy a vedoucí projektu

Vyřizuje:
Antonín Sedláček
Vedoucí Kabinetu online bezpečnosti

V Pardubicích dne 9. ledna 2012

přihláška ke stažení

Dolní navigace