saferinternet.cz / Akademie / Projekty / Pardubický kraj - Škola bezpečně online

Škola bezpečně online

 logo pardubice

Projekt Škola bezpečně online

Národní centrum bezpečnějšího internetu realizuje ve spolupráci se Střední odbornou školou elektrotechnickou a strojní a SOU v Pardubicích evropský projekt "Škola bezpečně online: Zvýšení kvality vzdělávání v oblasti bezpečného užívání internetu v Pardubickém kraji".

Skola BoL logo

Projekt byl podpořen Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Pardubický kraj. Realizace projektu byla zahájena dne 1. 7. 2011, předpokládané ukončení je 31. 12. 2012. POZVÁNKA K PROJEKTU  

O projektu

Cílovou skupinou projektu jsou pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ v Pardubickém kraji. Projekt zvýší kvalifikaci 300 pedagogických pracovníků v oblasti online bezpečnosti, poskytne pedagogům metodická vodítka pro výuku a informační zázemí v novém krajském Kabinetu online bezpečnosti.

Přínosy projektu pro pedagogy Pardubického kraje

Po absolvování projektu budou pedagogové připraveni zařadit téma bezpečného a etického užívání internetu do výuky na svých školách.

Pedagogové se naučí:

  • kvalifikovaně vést lekce internetové bezpečnosti na ZŠ a SŠ,
  • poskytnout žákům informace o konkrétních rizicích spojených s užíváním internetu, možnostech ochrany a pomoci,
  • účinně zasáhnout v případě krizových situací spojených s novými technologiemi,
  • zprostředkovat pomoc specializovaných pracovišť,
  • efektivně spolupracovat se školním pracovníkem sociální prevence na tvorbě školních preventivních programů v oblasti internetové patologie.

Ve spolupráci s lektory si učitelé vytvoří konkrétní školní projekt prevence sociálně patologických jevů spojených s online komunikaci. Tento projekt využijí na svých domovských školách.

Národní centrum bezpečnějšího internetu v rámci projektu zajišťuje:

  • Tvorbu metodických materiálů a pracovních listů pro ZŠ a SŠ na témata kyberšikana, kybergrooming, ochrana osobních údajů v online komunikaci, nezákonný a nevhodný obsah na internetu, autorská práva a komerční nástrahy na internetu a další.
  • Přípravu vzdělávacího programu pro pedagogické pracovníky Výchova k bezpečnému a etickému užívání internetu na ZŠ a SŠ.
  • Tvorbu edukačního DVD pro přímou práci s žáky (scénář a natočení edukačních videí s odbornými komentáři).
  • Odbornou přípravu 4 krajských specialistů online bezpečnosti.
  • Odborné stáže pedagogů na pracovištích online bezpečnosti.

Projekt realizuje Střední škola elektrotechnická a strojní v Pardubicích. Partnerem projektu je Národní centrum bezpečnějšího internetu z.s.p.o.

POZVÁNKA K PROJEKTU 

Metodické materiály ke stažení:

Videopříběhy z cyklu NETstory 


 

 

Metodická opora pro práci s výukovým filmem: "Dostaneme tě, ty špíno"

Metodická opora pro práci s výukovým filmem: "Hnusná držka"

Metodická opora pro práci s výukovým filmem: "Nikdy nevíš"

Metodická opora pro práci s výukovým filmem: "Oslí uši"

Metodická opora pro práci s výukovým filmem: "Ukaž co umíš"

Dolní navigace