saferinternet.cz / .. / Otevřené kurzy / Další akreditované kurzy / Rizika sociálních sítí a co by děti měly vědět

Rizika sociálních sítí a co by děti měly vědět

Komunikace dospívajících se s rozvojem technologií přirozeně přesouvá na internet a do mobilních telefonů. Díky sociálním sítím je to dnes jednodušší, než kdy dřív. Čeští teenageři jsou v tomto směru průkopníky: profil v některé ze sociálních sítí vlastní tři čtvrtiny českých dětí mezi 9 a 16 lety. Facebook, v České republice považovaný za synonymum pro sociální sítě, u nás aktivně používá 2 miliony lidí. Čeští uživatelé Facebooku patří k nejmladším na světě. Chceme-li pochopit chování a motivace dětí a dospívajících, musíme pochopit i nový svět online komunikace. V semináři se seznámíte s tím, jak sociální sítě fungují, jaké jsou jejich přínosy a rizika a jak je děti a dospívající používají. Zjistíte, jak jim pomoci pohybovat se v digitálním světě bezpečněji.

socsite

Rozsah: 6 výukových hodin
Maximální počet účastníků: 15
Cena: 700,- Kč/os

Objednání kurzu: Kalendář


Co se na semináři dozvíte?


Co jsou to sociální sítě a jak fungují:Představení nejrozšířenějších sociálních sítí, praktické ukázky jejich funkcí a aplikací.

Co dospívající na sociálních sítích baví: Specifika používání sociálních sítí dospívajícími, sociální sítě jako prostředek multimediální sebeprezentace, získávání zpětné vazby a socializace.

Jaká rizika v sobě sociální sítě skrývají: Rizikové komunikační praktiky v sociálních sítích, kyberšikana, sexting, zneužití a změna identity, nutkavé užívání a závislosti, problematika ochrany soukromí. Modelové situace a kazuistiky.

Jak rizikům předcházet: Ochrana soukromí v sociálních sítích – nástroje pro nastavení soukromí a blokování
nepříjemných kontaktů, kritický postoj k online kontaktům a k odhalování soukromí a
osobních údajů na internetu.

Jak děti naučit bezpečně zacházet se sociálními sítěmi: Desatero začínajícího uživatele sociálních sítí.
Postupy pro preventivní práci s dětmi a mládeží, ukázka modelového semináře pro děti.

Co ještě získáte?

  • Výukové materiály
  • Metodické podklady pro přímou práci se žáky v oblasti prevence rizikového chování v sociálních sítích
  • Datový nosič s ppt prezentací modelové lekce pro žáky.

Dolní navigace