saferinternet.cz / Akademie / Projekty / Středočeský kraj - Region bezpečného internetu

Region bezpečného internetu

 logo pardubice

Region bezpečného internetu: Rozvoj kompetencí pracovníků škol v oblasti ICT

a online bezpečnosti ve Středočeském kraj

Vážení pedagogové Středočeského kraje,

srdečně Vás zveme k účasti ve vzdělávacím programu Informační technologie a bezpečnost na ZŠ a SŠ. Program DVPP je realizován v rámci projektu „Region bezpečného internetu: rozvoj kompetencí pracovníků škol v oblasti ICT a online bezpečnosti ve Středočeském kraji“. Projekt realizuje statutární město Mladá Boleslav ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu a obcí Líbeznice.

Co Vám účast ve vzdělávacím programu přinese:
Naučíte se, jaká rizika a rizikové jevy hrozí žákům při užívání internetu a online komunikaci.
Naučíte se, jak preventivně pracovat s žáky v oblasti internetové bezpečnosti a jak jednotlivá témata začlenit do výuky.
Hlouběji porozumíte fenoménu kyberšikany v souvislosti se školní šikanou, získáte dovednosti pro první pomoc při výskytu kyberšikany ve škole.
Zjistíte, jaké jsou možnosti pomoci v případě elektronického násilí namířeného vůči učiteli.
Získáte nové metodické materiály, pracovní listy a edukační DVD pro přímou práci s žáky na témata internetové bezpečnosti.
Certifikát o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP "Informační technologie a bezpečnost na ZŠ a SŠ" a čestný titul "Pedagog bezpečného internetu".

Vzhledem k podpoře projektu z Evropského sociálního fondu, OP VK a státního rozpočtu ČR je účast ve vzdělávacím programu BEZPLATNÁ.
Podrobné informace a přihlásit se můžete u manažera projektu, paní Mgr. Martiny Schubertové, schubertova@mb-net.cz, tel. 604 441 995, 326 716 115.

Hlavním cílem projektu je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti ICT a online bezpečnosti ve Středočeském kraji. Tohoto cíle projekt dosahuje tvorbou a realizací vzdělávacích programů a zkvalitněním nabídky DVPP v regionu. 

Projekt vytvoří ucelený komplex programů DVPP "Informační technologie a bezpečnost na ZŠ a SŠ", který zahrne 8 tematických kurzů.

Projekt zvýší kvalifikaci a didaktické dovednosti 240 pedagogů v oblastech:

1. ovládání moderních ICT a jejich bezpečné využívání ve výuce,

2. rizika a nové SP jevy spojené s užíváním internetu,

3. prevence a pomoc v případě online krizových situací,

4. didaktika online bezpečnosti a etiky na ZŠ a SŠ,

5. nová média, děti a práva učitele.

V projektu budou vytvořena 2 školící pracoviště, která zvýší dostupnost DVPP. Vzniknou celostátně využitelné metodiky pro výuku online bezpečnosti a etiky na ZŠ a SŠ. Projekt realizuje Statutární město Mladá Boleslav. Partnery projektu jsou Národní centrum bezpečnějšího internetu a Obec Líbeznice. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.04/03.0034

Tento projekt je prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR.

Dne 28. 2. 2012 byla zahájena odborná příprava lektorského týmu projektu          odborná příprava lektorů – 2 školící den

Dne 27. 2. 2012 byla zahájena odborná příprava lektorského týmu projektu

lektori1     lektori2


Lektorský tým projektu se těší na setkání s Vámi

Dolní navigace