saferinternet.cz / .. / Další akreditované kurzy / Nebezpečný a nezákonný obsah na internetu a jak s ním naložit

Nebezpečný a nezákonný obsah na internetu a jak s ním naložit

Stránek, které zobrazují nebo popisují něco, co by se nemělo dostat k dětem a teenagerům, je na internetu nekonečně mnoho. Snaha ochránit děti před tímto obsahem je nekončící boj, každou takovou stránku, která je z internetu odstraněna, totiž nahradí desítky dalších. Jejich regulace je navíc složitá i proto, že řada nevhodných stránek je umístěna na zahraničních serverech. O to důležitější je, aby rodiče věděli, co jejich dětem na internetu hrozí, a hlavně jak pro ně zajistit bezpečí při surfování. Poradíme Vám jak.

nezakony obsah

Rozsah: 6 výukových hodin
Maximální počet účastníků: 15
Cena: 700,- Kč/os

Objednání kurzu: KalendářCo se na semináři dozvíte?

Jak poznat, co je nezákonný nebo nebezpečný obsah: dětská pornografie, pornografie, násilný obsah, extremistický obsah ...obsah nevhodný z pohledu ochrany mravního vývoje dětí a mládeže, násilná videa, stránky podporující chorobné hubnutí, stránky podporující intoleranci a nenávistné postoje.

Technické bariéry: nastavení kontroly a walled garden/whitelist pro nejmladší uživatele internetu, blacklist pro dospívající uživatele internetu, principy sestavování těchto seznamů, tutoriál pro nastavení kontroly prohlížeče.

Jak předejít negativnímu vlivu obsahu internetu na psychiku dětí: jak se vypořádat se situací, kdy bylo dítě rozrušeno obsahem internetu, konkrétní postupy pro různé věkové skupiny.

Jak aktivně bojovat proti nezákonému obsahu na internetu: Horká linka jako prostředek boje proti nelegálním stránkám na internetu, princip fungování, moţnost přispění ze strany rodičů a učitelů, konkrétní příklady situací, které můţe Horká linka vyřešit, kontakty, na které se lze v konkrétních situacích obrátit. Pomocné linky poskytující psychosociální pomoc.

Co ještě získáte?

  • Výukové materiály
  • Metodické podklady pro přímou práci se žáky v oblasti prevence rizikového chování

          v sociálních sítích

  • Datový nosič s ppt prezentací modelové lekce pro žáky.

Dolní navigace