saferinternet.cz / .. / Jak vyučovat bezpečné a etické užívání online technologií na ZŠ a SŠ (metodické postupy)

Jak vyučovat bezpečné a etické užívání online technologií na ZŠ a SŠ (metodické postupy)

V kurzu se seznámíte s možnostmi využití metodických podpůrných materiálů a pracovních listů pro vzdělávání žáků v problematice bezpečného a etického používání nových technologií. Po absolvování praktického workshopu jsou budete sami schopni aktivně využívat metodické materiály, případně je upravovat dle vlastních potřeb.

vzdel

Časová dotace: 6 výukových hodin
Maximální počet účastníků: 15
Cena kurzu: 1000,- Kč/os

Objednání kurzu: Kalendář

Lektoři

Co se na semináři dozvíte?

Jak zacházet s metodickými materiály: Představení metodických materiálů a pracovních listů, orientace v textu, možnosti úprav pracovních listů dle vlastních potřeb, kategorizace věkových skupin pro používání jednotlivých pracovních listů.

Přehled témat pracovních listů: Seznámení s jednotlivými okruhy pracovních listů a charakteristika jejich obsahu.

Ukázka praktické výuky s využitím pracovních listů – workshop: Vzorové vyučovací hodiny k tématům Sociální sítě, Ochrana osobních údajů, Kyberšikana.

Co ještě získáte?

  • metodické materiály pro přímou práci s žáky na vybraná témata internetové bezpečnosti a sociálně patologických jevů spojených s užíváním online technologií (Kyberšikana, Kybergrooming, Nutkavéhraní a závislost na internetu, Rizika sociálních sítí a zneužití osobních údajů).
  • DVD s osvětovými a informačními video spoty k dalšímu vyuţití při výuce.

Dolní navigace