saferinternet.cz / Akademie / Projekty / Kraj Vysočina - i-Bezpečná škola

i-Bezpečná škola

Projekt i-Bezpečná škola

logobar

Národní centrum bezpečnějšího internetu je partnerem projektu i-Bezpečná škola, zaměřeného na vzdělávání a prevenci v oblasti rizik a sociálně patologických jevů spojených s užíváním internetu a moderních online technologií. Projekt realizujeme ve spolupráci s Vysočina Education, institucí pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v kraji Vysočina.
Národní centrum se v projektu podílí na těchto aktivitách:
  1. Odborná příprava krajského týmu poradců specializovaných na internetovou bezpečnost. Členové týmu poradců budou k dispozici krajským školám, které budou moci využít jejich zkušeností a znalostí při řešení konkrétních případů jejich žáků spojených s bezpečným používáním on-line technologií. Školy získají podporu konkrétních odborníků při řešení akutních   krizí spojených s elektronickým násilím (kyberšikana, kybergrooming, podvodné obchodování). 
  2. Tvorba strategie kraje Vysočina v oblasti e-bezpečnosti. 
  3. Příprava specializovaného vzdělávání pro pedagogické pracovníky kraje Vysočina v oblasti prevence elektronického násilí a dalších rizik online komunikace
  4. Tvorba metodických a výukových materiálů pro základní a střední školy zaměřených na výchovu k bezpečnému a etickému užívání internetu. 

.

ibezpečná škola

i-Bezpečná škola
reg. číslo: CZ.1.07/1.3.50/01.0014


Dolní navigace