saferinternet.cz / .. / Praha bezpečně online / 2012 / Vzdělávací program pro řídící a pedagogické pracovníky – registrace

Vzdělávací program pro řídící a pedagogické pracovníky

Program školní prevence rizikových jevů spojených s online bezpečností

Popis programu:

Vzdělávací program je určen pro řídící a pedagogické pracovníky,
koordinátora prevence kriminality, pracovníky PPP, OSPOD MČ a Policie
Praha 6.

Program je koncipován komunitně a je určen pro zástupce všech místních
složek, které se podílejí na prevenci a řešení rizikových jevů a
kriminality spojené s užíváním internetu. Semináře vede Mgr. Kateřina
Lukášová, právní metodička a lektorka Národního centra bezpečnějšího
internetu a pedagog PF UK. Ke každému z témat vystoupí hosté z praxe
prevence, řešení a krizové pomoci v oblasti online bezpečnosti a
kybernetické kriminality.

Obsah vzdělávacího programu:

1. 11. 2012 Sociálně patologické jevy spojené s užíváním internetu

Témata semináře:

 • Děti a online komunikace
 • Jaká rizika hrozí dětem při práci s internetem a online aplikacemi
 • Ochrana autorských práv ve školní praxi
 • Online extremismus
 • Kybergrooming, sexting a dětská online prostituce z pohledu kriminální policie
 • Kybergrooming, sexting a dětská online prostituce z pohledu provozovatele
 • Ilegální a škodlivý obsah na internetu (proAna weby, proMia weby, sebepoškozování)
 • Horká linka Safer Internet
 • Formulace doporučení pro školní praxi


22. 11. 2012 Kyberšikana a školní šikana

Témata semináře:

 • Kyberšikana a školní šikana – výskyt, projevy, specifika
 • První pomoc při řešení šikany a školní šikany, krizové scénáře
 • Práce se školním kolektivem, oběťmi, agresory, rodinou, nejčastější chyby
 • Právní postavení a pravomoci školy při řešení kyberšikany a školní šikany z pohledu České školní inspekce
 • Metodický pokyn a podpora MŠMT pro řešení kyberšikany
 • Formulace doporučení pro školní praxi


13. 12. 2012 Kyberšikana - nácvik první pomoci a místní záchranná síť

Témata semináře:

 • Příklad místní spolupráce při řešení elektronického násilí
 • Zajištění a uchování důkazů kyberšikany
 • Možnosti pomoci dítěti ohroženému elektronickým násilím (P. Porubský)
 • Možnosti pomoci dítěti ohroženému elektronickým násilím (Z.Dušková)
 • Kazuistiky a nácvik první pomoci při výskytu elektronického násilí mezi žáky
 • Formulace doporučení pro školní praxi


10. 1. 2012   Škola a prevence rizikové a nezákonné online komunikace

Témata semináře:

 • Bezpečné užívání ICT a internetu jako základ prevence
 • Ochrana osobních údajů a osobnosti žáků při webové prezentaci školy
 • Začlenění tématu do výuky a školního programu prevence
 • Pozitivní využití technologií a online aplikací v rámci výuky
 • Modelové preventivní aktivity s žáky, práce s metodickými materiály
 • Formulace doporučení pro školní praxi

Semináře probíhají vždy od 8:00 do 13:00 hodin.
Celková časová dotace programu: 24 výukových hodin.

Místo konání: Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52.

REGISTRACE

Zadejte přístupový kód. Najdete jej na pozvánce, kterou jste v rámci organizace přípravy semináře obdrželi od příslušné městské části:

DownloadKe stažení: program semináře "Školní prevence rizikových jevů spojených s online bezpečností"

Kalendář událostí

« »
po út st čt so ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Dolní navigace