saferinternet.cz / .. / 2012 / Program policejní prevence rizikových jevů spojených s online komunikací

Program policejní prevence rizikových jevů spojených s online komunikací

Program je realizován v rámci projektu Praha bezpečně online 2012 a je určen pro pracovníky Policie hl. města Prahy a pracovníky Probační a mediační služby. Program je podpořen dotačním programem prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a MHMP a je pro účastníky zdarma.

Semináře vede Mgr. Kateřina Lukášová, lektorka Národního centra bezpečnějšího internetu a pedagog PF UK. Ke každému z témat vystoupí hosté z praxe prevence, řešení a krizové pomoci v oblasti online bezpečnosti a kybernetické kriminality.

Přednášet a s účastníky diskutovat budou zástupci policie (oddělení informační kriminality Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy), provozovatelů internetových služeb (Seznam.cz) info viz zde, specializovaných pracovišť zaměřených na online bezpečnost (CZ NIC, Horké linky), Právnické fakulty a krizových center (Sdružení Linka bezpečí, Dětské krizové centrum). Vystoupí také specialisté na prevenci a řešení školní šikany a kyberšikany.

 Obsah a termíny vzdělávacího programu:

TERMÍN TÉMA

5.12.2012

dopoledne

Cíle programu a spolupráce s Policií, poradna jako výstup
Děti a online komunikace, sociální sítě a děti
Ochrana autorských práv na internetu a mladiství uživatelé
Co spadá pod informační kriminalitu, policejní Horká linka
Kyberkriminalita a právní zakotvení
Formulace doporučení pro policejní a preventivní praxi

odpoledne

Kyberšikana, Práce s oběťmi, agresory, školním kolektivem a rodinou, nejčastější chyby
Kyberšikana a trestně právní souvislosti
Právo na ochranu osobnosti u mladistvých uživatelů internetu a učitelů
Náhrada škody mladistvými
Digitální stopy, uchování důkazů kyberšikany
Boj s ilegálním a škodlivým obsahemna internetu, Horká linka a její činnost, možnosti spolupráce
Zkušenosti OSPOD s řešením kyberšikany
Formulace doporučení pro policejní a preventivní praxi

12.12.2012

dopoledne

Typy ilegálního a škodlivého obsahu a trestně právní souvislosti
Online extremismus, jeho projevy a typy, zakrývací mechanismy a strategie pachatelů
Online dětská a další nezákonná pornografie
Kybergrooming, sexting a dětská online prostituce z pohledu kriminální policie
Kybergrooming, sexting a dětská online prostituce z pohledu provozovatelů
Škodlivý obsah (ProAna weby, proMia weby, sebepoškozování)
Formulace doporučení pro policejní a preventivní praxi
odpoledne

Informované užívání technologií a internetu a bezpečnost, včetně ochrany před sociálním inženýrstvím
Policejní prevence jako součást preventivní a intervenční místní sítě
Modelové preventivní aktivity pro děti a mladistvé, semináře, aktivity, metodické materiály
Modelové preventivní aktivity s žáky, práce s metodickými materiály
Formulace doporučení pro policejní a preventivní praxi

Čas a místo konání: Semináře probíhají vždy od 8:00 do 16:30 hodin.
5.12. Úřad městské části Praha 6
12.12. Hasičská stanice, Centrum bezpečnosti Praha 6, Heyrovského náměstí 1987, Praha 6.

   
REGISTRACE
Zadejte přístupový kód. Najdete jej na pozvánce, kterou jste v rámci organizace přípravy semináře obdrželi od příslušné městské části:

Kalendář událostí

« »
po út st čt so ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Dolní navigace