saferinternet.cz / Aktivity / Konference / Praha bezpečně online 2012

Praha bezpečně online 2012

Logo Praha                 Praha BoL           Logo MVCR        Logo SI

Prezentace ke stažení

Oddělení prevence Magistrátu hl. m. Prahy uspořádalo ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu další ročník úspěšné konference s názvem:

Praha bezpečně online – podněty pro školní praxi, prevenci a sociální práci

Hlavními tématickými bloky odborné konference byly:

  • Internetová kriminalita: současné trendy a závěry výzkumů,
  • Mluvte s námi! – praktické zkušenosti dětí a jejich názory na prevenci,
  • Osvětou k bezpečnějšímu internetu – ukázky metodiky a vzdělávacích bloků,
  • Online kriminalita mládeže – reprezentativní panel preventivních projektů v ČR.

Konference byla zaměřena především na preventisty, pedagogy, sociální pracovníky a neziskové organizace, zájemce o prevenci a ochranu dětí před kriminogenními jevy.

Konference se konala 10. prosince 2012 v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy na adrese Mariánské nám. 2, Praha 1.

Nad konferencí převzala záštitu Ing. Eva Vorlíčková, radní hl. m. Prahy pro oblast informačních technologií.

Zastita

V rámci konference byly zmíněny i projekty, probíhající na regionální úrovni. Např. Kraj Vysočina podporuje své aktivity v oblasti elektronické bezpečnosti pomocí projektu DE-LAN (www.delanproject.eu), který je zaměřen na podporu digitálních ekosystému. Záměrem projektu je výměna zkušeností evropských regionů vedoucí ke konkrétním krokům podpory podnikatelského prostředí zejména v oblasti spolupráce firem a institucí na bázi online technologií včetně využití nových trendů jako jsou sociální sítě a společná digitální prostředí. Projekt DE-LAN využívá teoretických konceptů, které jsou v evropském diskursu známy pod pojmy jako digitální ekosystémy (DE - Digital Ecosystems), Living Labs či Digitally Networked Businesses. Jeden z modelů digitálního ekosystému se kraj snaží aplikovat i u svých aktivit eCrime Vysočina. Využívá především zkušeností velšské regionální vlády, která provozuje rozvinutý portál www.ecrimewales.com.

Konference se zúčastnilo 130 návštěvníků.

Program konference*:

08.30 – 09.00 Registrace

09.00 – 09.10 Uvítání – Ing. Jaroslav Šolc, vedoucí oddělení strategického rozvoje

Aktuální hrozby internetu

09.10 – 09.45 Praha bezpečně online – místo v projektech NCBI (J. Brandejsová, NCBI)
09.45 – 10.10 Bezpečnost sítí a bezpečnost člověka (A. Kropáčová, NIC.Cz/CESNET)

Výzkumná zjištění o mladých uživatelích internetu

10.10 – 10.20 Děti na internetu: z výsledků EU Kids Online (D. Šmahel, MUNI)
10.20 – 10.40 Kyberšikana v ČR v perspektivě aktuálních výzkumů (A. Černá, MUNI)
10.40 – 11.00 Výzkumy a praxe eBezpečí (J. Bartoněk, PRVOK/UPOL)
11.00 – 11.30 Panel – realita, výzkumy, praxe (D. Šmahel, A. Černá, J. Bartoněk)

11.30 – 12.00 Přestávka na kávu

Úvod odpolední části

12.00 – 12.20 Prevence online kriminality a podpora MŠMT (R. Heřmánková, MŠMT)

Online bezpečnost ve školní praxi

12.20 – 12.40 Právní postavení a pravomoci školy při řešení kyberšikany a školní šikany z pohledu České školní inspekce (M. Dobeš, Česká školní inspekce)
12.40– 13.00 Sociální sítě – v pojetí žáků a školní výuky (D. Dočekal, nezávislý publicista a lektor)

Online bezpečnost v praxi sociálních služeb

13.00 – 13.25 Kyberkriminalita páchaná na dětech a možnosti pomoci
(L. Hulanová, Dětské krizové centrum)
13.25 – 13.50 Zkušenosti s řešením kyberkriminality páchané na dětech v praxi OSPOD
(H. Kratochvílová, OSPOD Praha 4)

13.50 – 14.00 Závěr (J. Palyza, NCBI)

Účast na konferenci byla bezplatná

*Národní centrum bezpečnějšího internetu si vyhrazuje právo na změnu programu.

Fotogalerie z konference

Celkem fotografií: 19

Kalendář událostí

« »
po út st čt so ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Dolní navigace