saferinternet.cz / Akademie / Otevřené kurzy / Další akreditované kurzy / Pozor na kyberšikanu (workshop pro rodiče)

Pozor na kyberšikanu (ws pro rodiče)

Časová dotace: 3 výukových hodin
Maximální počet účastníků: 15
Cena kurzu: 650,- Kč/os
Objednání kurzu: Kalendář

Obsah workshopu:

Co je to kyberšikana: Jak se kyberšikana liší od šikany tváří v tvář, jaké zbraně využívá, modelové příběhy.

Jaké jsou dopady kyberšikany: Důsledky kyberšikany na psychiku dítěte a na jeho další vývoj.

Proč ke kyberšikaně dochází: Příčiny vzniku kyberšikany, rizikové faktory.

Právní souvislosti kyberšikany: Projevy kyberšikany jako trestný čin nebo přestupek.

Jak kyberšikaně aktivně předcházet: Jak hovořit s dětmi o šikaně a kyberšikaně.

Jak řešit vzniklou kyberšikanu: Co dělat, když kyberšikanu odhalíte, spolupráce se školou a dalšími subjekty.

Co ještě získáte?

  • Datový nosič s výukovými materiály a osvětovými video spoty
  • Pracovní sešit pro děti
  • Slovníček pojmů online bezpečnosti


Další informace získáte na e-mailové adrese brandejsova@saferinternet.cz nebo akademie@saferinternet.cz.

Dolní navigace