saferinternet.cz / Akademie / Otevřené kurzy / Další akreditované kurzy / Pozor na kybergrooming (workshop pro rodiče)

Pozor na kybergrooming

Časová dotace: 3 výukových hodin
Maximální počet účastníků: 15
Cena kurzu: 650,- Kč/os
Objednání kurzu: Kalendář

Obsah workshopu:

Co je to kybergrooming, kde a jak se projevuje: Kybergrooming a jeho projevy v sociálních sítích, internetových fórech, chatech a dalších internetových službách, nejrizikovější aplikace. Techniky a praktiky agresorů, nejčastější scénáře, příklady a kazuistiky.

Jak kybergroomingu předcházet: Bezpečná komunikace a ochrana soukromí na internetu, nastavení soukromí v jednotlivých aplikacích a techniky blokování komunikace, systémy rodičovské kontroly.

Jak řešit vzniklý kybergrooming: Varovné signály a rozpoznání rizikové komunikace dítěte, jak reagovat na nevhodný
kontakt, modelové situace a jejich řešení.

Jak dětem zprostředkovat návyky bezpečného komunikačního chování na internetu: Desatero začínajícího surfaře
Co by mělo každé dítě vědět.

Co ještě získáte?

  • Datový nosič s výukovými materiály a osvětovými video spoty
  • Pracovní sešit pro děti
  • Slovníček pojmů online bezpečnosti

Další informace získáte na e-mailové adrese brandejsova@saferinternet.cz nebo akademie@saferinternet.cz.

Dolní navigace