Novinky

Konference "Praha bezpečně online: podněty pro praxi"

Logo Praha bezpečně onlineK téměř zaplněnému jednacímu sálu MHMP pronesla krátké úvodní slovo Ing. Alena Šindlerová, vedoucí oddělení prevence kriminality MHMP. Déle pak pohovořil JUDr. Rudolf Blažek, předseda Výboru pro legislativu a bezpečnost hl. M. Prahy, který převzal záštitu nad projektem Praha bezpečně online. Vyslovil podporu projektu a vyzdvihl důležitost prevence v oblasti bezpečnějšího internetu.

Rudolf Blažek se mj. zmínil i o tom, jak je pro děti a mládež nebezpečné pohybovat se v anonymním prostředí internetu bez možnosti reagovat na útok či ohrožení tváří v tvář agresorovi.

Blazek

Dítě otevřeně a bezelstně na internetu komunikuje s neznámými lidmi, podniká aktivity, které by jej při osobním kontaktu nikdy nenapadly. Dospělý má však vždy převahu. Rudolf Blažek přirovnal problematiku online kriminality k dopravní výchově, kterou již máme všichni zažitou a nikdo tak nepochybuje o její důležitosti.

Během dopoledního bloku, věnovanému současným trendům internetové kriminality, zazněla statistická data a výsledky výzkumů. Bc. Pavel Svoboda (Intel Corporation) představil sociologický výzkum, který iniciovala společnost Intel v 16 zemích Evropy, Blízkého východu a Afriky, na téma mobilní etikety.

Svoboda Intel

Jeho prostřednictvím zkoumala naše návyky a očekávání při používání mobilních zařízení s přístupem k internetu (notebooky, chytré telefony atd.) v různých společenských situacích. Výsledky průzkumu jsou v některých ohledech překvapivé a Češi často vybočují z řady – například v intenzitě využívání sociálních sítí. Také Vás překvapuje, že téměř třetina respondentů si kontroluje zprávy na svém mobilním zařízení ještě dříve, než vstane z postele? Nebo že Čechům, jako jediným ze všech sledovaných zemí, relativně nevadí používání mobilní techniky během večeře? Zajímavé výsledky výzkumu EU Kids Online prezentovala Mgr. Anna Ševčíková (výzkumná pracovnice Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny při Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity).

Sal

Zabývá se především problematikou sexuálního chování v kontextu informačních a komunikačních technologií. Mgr. Miroslav Bocan (Národní institut dětí a mládeže MŠMT) – představil výzkum hodnotové orientace dětí ve věku 6 – 15 let, realizovaný v rámci projektu Klíče pro život www.kliceprozivot.cz.

Osvěžení po strohé řeči čísel přinesla živá diskuse dětí a mládeže, zástupců Národního parlamentu dětí a mládeže a Youth panelu projektu Saferinternet.cz, která se opět nesla v duchu motta: „Dospělí, mluvte s námi!“ Z úst dětí zazněly výzvy k rodičům, učitelům i státní správě. Zákazy podle přítomných mladých lidí naprosto nefungují a stejně tak obecné rady typu „dávej si pozor!“. (Odpovědí bývá většinou: „Ale jó, mami...“) Mnohem efektivněji působí konkrétní upozornění na reálná nebezpečí. Mladý člověk, který se setká s intenzivním obtěžováním přes mobilní telefon, zcela určitě v budoucnu neumístí své telefonní číslo na Facebook.

Youth panel

Od mladých účastníků konference v publiku jsme se dozvěděli, že se na internetu necítí bezpečně. Osobně se setkali s agresí (obtěžování; konflikt z Facebooku přenesený do reality a končící fyzickým napadením). Přesto se, samozřejmě, na internetu pohybují a pohybovat budou – protože jde o silný komunikační prostředek a zdroj informací. Mladí lidé opět volají po přenesení diskuse na téma internetových hrozeb na školní půdu. Chybí aktivita, která by široce oslovila rodiče – například prostřednictvím třídních schůzek. Jednu z cest, jak se bavit s dětmi, naznačil Bc. Martin Bach (Asociace herního průmyslu ČR a SR). Zatímco moderní technologie považují mnozí za faktor, který prohlubuje propast mezi generacemi, počítačové hry mohou pomoci k probourání vzniklých bariér a navázání nové, specifické úrovně vztahů mezi rodičem a dítětem. Nejde jen o hrozbu, nýbrž i o příležitost.

Své zkušenosti z praxe nám v odpoledním bloku konference předali zástupci Policie ČR, Městské policie i další. Ing. Aleš Špidla (dříve ředitel odboru kybernetické bezpečnosti MV ČR, nyní nezávislý konzultant) zasadil situaci v ČR do globálního rámce: máme strategii kybernetické bezpečnosti ČR, máme akční plán, máme zatím nejasno, kdo, co a jak dál… Jak strategie přispěje ke zvýšení bezpečnosti občanů současných a hlavně těch budoucích? Uvedl několik odstrašujících kriminálních případů, kdy internet sehrál (či sehrává) klíčovou roli: zmínil případy vražd jako důsledku zveřejnění radikálních názorů na webu, či případy hackerských útoků na celonárodní i nadnárodní úrovni. Je třeba si uvědomit, že odezvu blízkého okolí dokážeme uřídit, nikoliv miliony lidí na webu; face to face odhadneme reakci protistrany, se zvyšující se vzdáleností už ne. Internet není nebezpečný, my se na něm nebezpečně chováme!

Plk. Mgr. Karel Kuchařík (šéf skupiny pro odhalování informační kriminality při Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR) zdůraznil, že děti znají velmi kvalitně funkcionalitu služeb, dokáží je aplikovat v každodenním životě, avšak co je a bude slabým místem, je nízká zkušenost a časté nedomýšlení následků spolu s neopodstatněnou důvěřivostí. V současné době lze pozorovat narůstající čas dětí strávený na internetu. Pomineme-li vzrůstající závislost mladé generace na síti internet, stávají se děti potenciálními oběťmi, protože jsou na internetu tzv. více viditelné. Oběti si mohou pachatelé lépe předem vytipovat a samozřejmě v průběhu některých trestných činů i vhodně manipulovat.

V další části konference jsme se dozvěděli, jak por. Mgr. Petr Svoboda a por. Ing. Tomáš Vlačiha (Policie ČR) v ostravském regionu pracují s mládeží mj. prostřednictvím internetového projektu „Webová policie“ aneb Poldík Webík pomáhá a chrání. Prostřednictvím besed a přednášek oslovují zejména děti ze 4. – 6. tříd ZŠ, dětské domovy, výchovné a diagnostické ústavy. Ing. Josef Kmenta (Útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy) se při své práci zabývá hlavně nebezpečnými komunikačními jevy spojenými s užíváním internetu a mobilních telefonů (zejména kyberšikanou, kybergroomingem, kyberstalkingem, sextingem, metodami sociálního inženýrství, riziky sociálních sítí, zabezpečením počítače, autorským a trestním právem). V jednacím sálu MHMP předvedl svěží prezentaci v odlehčeném tónu. Přítomné posluchače viditelně zaujala zejména působivá část, kdy se nad uživateli internetu stahují ohrožující temná mračna jeho potenciálních hrozeb.

Bc. Martina Brtnická (referentka prevence kriminality na odboru školství, Krajský úřad Jihomoravského kraje) popsala spolupráci Jihomoravského kraje s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, Městskou policií Brno a dalšími subjekty při realizaci projektu zaměřeného na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů v Jihomoravském kraji „Bezpečně v kyberprostoru“.

Mgr. Jana Přinosilová (NÚV VÚP Praha, didaktička ICT a koordinátorka e-learningu v projektu Metodika II) se pak zabývala tématem on-line bezpečí a jeho zařazením do kurikula národního vzdělávání a rámcových vzdělávacích programů. Upozornila na mnohdy obecné formulace v dokumentech, které je pro praxi nutné více specifikovat, a které již zdaleka nevystihují současnou problematiku. Uvedla příklady možného začlenění této problematiky do výše zmíněných dokumentů a srovnání internetové bezpečnosti u nás a v Evropě. Již poněkolikáté na konferenci zaznělo, že (v tomto případě) gymnazisté sice umějí velmi dobře s technologiemi pracovat, ale možných rizik a způsobů jejich předcházení si vědomi příliš nejsou – zjištěno na základě Testování Informační GRamotnosti (TIGR) společnosti SCIO. Česká Republika se v přístupu k problematice on-line bezpečnosti a prevence kriminality od většiny vzdělávacích systémů evropských států neodlišuje.

Ing. Pavel Vichtera (předseda výkonného výboru Národního centra bezpečnějšího internetu, koordinátor projektu Saferinternet.cz) v závěru představil vzdělávací projekty Národního centra bezpečnějšího internetu a nabídku vzdělávacích programů Akademie, akreditovaných MŠMT (viz zde). Kurzy jsou určeny, pedagogům, školním metodikům, sociálním, pracovníkům, policistům, pracovníkům veřejné správy, rodičům a veřejnosti.

Atmosféra konference se nesla v přátelském duchu, kdy všichni přítomní cítili nutnost zvýšení aktivity v oblasti prevence online kriminality a zároveň nutnost lepší koordinace aktivit existujících.

Diskuse   Panel

kategorie: Novinky

Kalendář událostí

« »
po út st čt so ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Dolní navigace