saferinternet.cz / .. / Další akreditované kurzy / Kybergrooming: Lákání dětské oběti a jak chránit děti před zneužitím

Kybergrooming

Kybergrooming je jedním z nejzávažnějších jevů, který provází online komunikaci. Na internetu je snadné se schovat a libovolně měnit svou identitu. Nikdy nevíme, kdo je ve skutečnosti na druhé straně sítě. Děti a dospívající mohou narazit na člověka, který se chová přátelsky s jediným cílem: vylákat a ublížit. Obrana je přitom jednoduchá: za všech okolností chránit své soukromí a k neznámým lidem na internetu zachovat odstup. Poradíme Vám, jak tato pravidla vštípit dětem.

kybergrooming

Rozsah: 6 výukových hodin

Maximální počet účastníků: 15

Cena: 700,- Kč/os

Objednání kurzu: KalendářCo se na semináři dozvíte?

Co je to kybergrooming, kde a jak se projevuje: Kybergrooming a jeho projevy v sociálních sítích, internetových fórech, chatech a dalších internetových službách, nejrizikovější aplikace. Techniky a praktiky agresorů, nejčastější scénáře, příklady a kazuistiky. 

Jak kybergroomingu předcházet: Bezpečná komunikace a ochrana soukromí na internetu, nastavení soukromí v jednotlivých aplikacích a techniky blokování komunikace.

Jak řešit vzniklý kybergrooming: Varovné signály a rozpoznání rizikové komunikace dítěte, jak reagovat na nevhodný
kontakt (postupy pro archivaci komunikace, spolupráce s Policií ČR a s kontaktními místy
psychosociální pomoci), modelové situace a jejich řešení.

Jak dětem zprostředkovat návyky bezpečného komunikačního chování na internetu: Konkrétní postupy pro senzibilizaci dětí na problematiku ochrany vlastního soukromí na internetu.

Desatero začínajícího surfaře: co by mělo každé dítě vědět.

Metodické materiály:pro zpracování problematiky kybergroomingu ve třídách s různými
věkovými skupinami, praktické návody pro práci s dětmi.

Co ještě získáte?

  • Výukové materiály
  • Metodické podklady pro přímou práci se žáky v oblasti prevence kybergroomingu
  • Text krizového scénáře pro řešení kybergroomingu
  • Datový nosič s ppt prezentací, modelové lekce pro žáky
  • DVD s osvětovými a ilustrativními videospoty na téma kybergroomingu k dalšímu

         využití v pedagogické praxi.

Dolní navigace