Program konference

PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE – PODNĚTY PRO PRAXI

Datum a místo konání:
Středa 12. října 2011, Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám 2, Praha 1

08.30 – 09.00 REGISTRACE
09.00 – 09.05 Organizační vstup – Alena Šindlerová, Magistrát hl. m. Prahy
09.05 – 09.30 Úvod – Rudolf Blažek, předseda Výboru pro legislativu a bezpečnost Zastupitelstva hl. m. Prahy

Internetová kriminalita – současné trendy

09.30 – 09.50 Výsledky výzkumu EU Kids Online, A. Ševčíková (MUNI)
09.50 – 10.10 Děti, rodina a online kriminalita, P. Soukup (FSV UK)
10.10 – 10.25 Výzkum k sociálním sítím a mobilní etiketě, P. Svoboda (Intel)
10.25 – 10.40 Hodnotové orientace dětí, M. Bočan (NIDM)
10.40 – 11.00 Panel – očekávané tendence z výzkumů
(A. Ševčíková, P. Soukup, P. Svoboda, M. Bočan)

Mluvte s námi! Praktické zkušenosti a názory dětí

11.00 – 11.40 Mládež k prevenci online kriminality (zástupci NPDM a NCBI)
11.40 – 12.00 Bavme se s dětmi! – M. Bach, Asociace herního průmyslu ČR a SR

12.00 – 13.00 Oběd

Prevence online kriminality u školní mládeže – praktické zkušenosti

13.00 – 13.15 Internetová bezpečnost – úkol pro společnost, A. Špidla (konzultant)
13.15 – 13.35 Aktuální trendy v online bezpečnosti, K. Kuchařík (Policie ČR)
13.35 – 13.50 Projekt "Bezpečí v elektronickém světě v praxi", J. Kmenta (MP hl. m. Prahy)
13.50 – 14.05 Praktické zkušenosti Policie ČR – Poldík Webík, P. Svoboda a T. Vlačiha (PČR PIS Ostrava)
14.05 – 14.20 Projekt „Bezpečně v kyberprostoru“, M. Brtnická (Jihomoravský KÚ)
14.20 – 14.40 Panel – Online bezpečnost pro děti – prakticky (A. Špidla, K. Kuchařík, P. Svoboda, T. Vlačiha, M. Brtnická)

14.40 – 15.05 Přestávka na kávu

Osvětou k bezpečnějšímu internetu

15.05 – 15.25 Internetová bezpečnost a kurikulární reforma S. Krčková (VÚP Praha)
15.25 – 15.55 Ukázky metodiky a vzdělávacích bloků (P. Vichtera, koordinátor Národního centra bezpečnějšího internetu)
15.55 – 16.00 Závěr

Logo Praha                         Logo Prevence kriminality                             Logo Praha bezpečně online                        Logo SI new

Dolní navigace