saferinternet.cz / Get Online Week 2012

Get Online Week 2012

GoW                          EPMA logo                          NCBI

Hlavní aktivity | Organizátoři | O kampani | youtube |


Skončila kampaň Get Online Week – zájem o ni v mnohém překonal očekávání

Kampaň Get Online Week, která proběhla minulý týden s cílem vzbudit zájem o digitální technologie, zlepšování vlastních schopností práce s nimi a rozšířit znalosti v oblasti online technologií je u konce. V jejím rámci proběhlo mnoho informačních kampaní ve více než 10 000 telecentrech a 50 zemích v Evropě, Asii a Africe. Vzdělávací organizace, knihovny, neziskové organizace a veřejná místa přístupu k internetu nabídly podporu rozšíření znalostí v užívání internetu prostřednictvím mnoha rozličných aktivit.

GOW counterPočítadlo přístupů na stránku kampaně Get Online Week se zastavilo na hodnotě 142 544 návštěv, což ještě zdaleka nevypovídá o celkovém zájmu o kampaň a jejím dopadu. Dalších minimálně 10 000 uživatelů si vyzkoušelo test vlastních dovedností Skillage a více než 60 000 účastníků kampaně zaujaly další internetové nástroje, které telecentra nabízela v průběhu minulého týdne.

Tým realizátorů kampaně Get Online Week zároveň děkuje všem organizátorům, národním partnerům a všem dalším organizacím za plodnou a přínosnou spolupráci.


V rámci kampaně Get Online Week, jejímž cílem je především vzbudit zájem o digitální technologie, sebevzdělávání v oblasti online technologií a rozšiřování vlastních schopností, promluvila Neelie Kroes, vicepresidentka Evropské komise, zodpovědná za digitální agendu.

Na přiloženém videu můžete shlédnout výňatky z uvítacího projevu Neelie Kroes. Video také přibližuje výukové nástroje Internet Buttons a Skillage, které lze vyzkoušet v rámci kampaně Get Online Week 2012, ale samozřejmě i kdykoliv po jejím ukončení. Podle vlastních slov Neelie Kroes je jejím snem, aby všichni v Evropě měli přístup k internetu. To ale není jen sen, je to slib parlamentu, radě a celé společnosti.

Video: Neelie Kroes tleská digitálním hrdinům z evropských telecenter


Na videu můžete shlédnout výňatky z uvítacího projevu Neelie Kroes:
"Mým snem je, aby všichni v Evropě měli přístup k internetu. To ale není jen sen, je to slib parlamentu, radě a společnosti… je to vše o digitálním začleňování v nejširším smyslu slova: vyhledávání práce pro mladé lidi, pomáhat generacím učit se jeden od druhého, podporovat aktivní stárnutí a propagovat občanskou angažovanost…. Velmi dobře jste to udělali, jste naši digitální hrdinové a já chci zatleskat všem digitálním hrdinům!"

Video také objasňuje výukové pomůcky: Internet Buttons a Skillage, které jsou používané v průběhu kampaně Get online week 2012.

Krátká videa z aktivit pro podporu kampaně Get Online Weeek, můžete shlédnout na následujících odkazech:

Pořad "Sama doma" České televize

Setkání s internetovými ambasadory v Národním centru bezpečnějšího internetu

Workshop na téma Get Online Week ve spolupracující organizaci EPMA

__________________________________________________________________________________________

Jste dostatečně připraveni vstoupit na trh práce? Disponujete potřebnými znalostmi a schopnostmi, bez kterých se v současném světě neobejdete? Kde jsou vaše silné stránky a kde vás naopak tlačí pata?

Na tyto a mnoho dalších podobných otázek vám pomohou odpovědět naše testy, které vám zábavnou a hravou formou pomohou poznat vlastní schopnosti.

Skillage artworkTest schopností vlastního rozvoje SKILLAGE

IT Fitness artworkTest IT dovedností IT FITNESS

Internet buttonsZjednodušte používání internetu druhým vytvořením stránky s tlačítky INTERNET BUTTONS (En)

Web Getonline.cz bude propagovat také vzdělávací aktivity sdružení EPMA a NCBI zaměřené na získání a rozvoj online dovedností (eSkills) a bezpečné užívání internetu a online technologií. Zpřístupní také lokalizovaný nástroj k hodnocení schopností mladých pro zaměstnání v oblasti ICT (Youth ICT Employment Assessment tool). Nástroj bude propagován v sítí českých informačních center mládeže (ICM) a dalších sítí, do kterých jsou čeští organizátoři kampaně zapojeni.

V rámci týdenní kampaně proběhne ve školách, knihovnách, úřadech, a v menších firmách řada řízených výukových seminářů, prezentací a školení týkajících se elektronických služeb. Při jejich realizaci pomohou partnerství uzavřená pro kampaň s neziskovými aj. organizacemi, jako například SKIP, NICM, podnikatelskými subjekty a médii.

Záštitu kampani udělil Jan Kubice, ministr vnitra ČR.

Zastita MVCR

Dolní navigace