saferinternet.cz / .. / Otevřené kurzy / Další akreditované kurzy / Co číhá na děti na internetu (workshop pro rodiče)

Co číhá na děti na internetu

Časová dotace: 3 výukových hodin
Maximální počet účastníků: 15
Cena kurzu: 650,- Kč/os
Objednání kurzu: Kalendář

Obsah workshopu:

Jaká rizika hrozí na internetu: Typologie a charakteristika rizikových jevů spojených s užíváním internetu a nových technologií: kyberšikana, pronásledování, závislosti, happy slapping, kybergrooming a sexuální zneužívání, nebezpečný a nezákonný obsah na internetu, krádež identity.

Jak jim můžeme předcházet: Prevence online patologie. Bezpečná komunikace a ochrana soukromí na internetu, nastavení soukromí v jednotlivých aplikacích a techniky blokování komunikace. Jak hovořit s dětmi na téma ochrany vlastního soukromí na internetu. Desatero začínajícího surfaře – co by mělo každé dítě vědět.

Co ještě získáte?

  • Datový nosič s výukovými materiály a osvětovými video spoty
  • Pracovní sešit pro děti
  • Slovníček pojmů online bezpečnosti

Další informace získáte na e-mailové adrese brandejsova@saferinternet.cz nebo akademie@saferinternet.cz.

Dolní navigace